ഒരാള്‍ തനിച്ചാകുമ്പോള്‍ അയാള്‍ എന്താകുന്നുവോ അതായിരിക്കും ഒരു വ്യക്തിയുടെ സം‌സ്‌കാരം.ഇതാണ്‌ സംസ്‌കാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള പൊതു നിര്‍‌വചനം.ഇതിലും ഒരു പണ തൂക്കം കൂടുതലാണത്രെ വിശ്വാസിയുടെ സംസ്‌കാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിര്‍‌വചനം.ഒരാള്‍ രഹസ്യ സങ്കേതത്തിലാണെങ്കിലും പരസ്യ മൈതാനങ്ങളിലാണെങ്കിലും; നിരീക്ഷണ വിധേയനാണെന്ന ബോധത്തോടെയുള്ള അടക്ക അനക്കങ്ങളാണായിരിക്കും ഒരു വ്യക്തിയുടെ സംസ്‌കാരം.

Saturday, 5 August 2017

ഗ്രാമസഭ

തിരുനെല്ലൂർ:മുല്ലശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ ഒന്നാം വാർഡ് ഗ്രാമസഭ ആഗസ്റ്റ്‌ 6 ഞായറാഴ്ച വൈകീട്ട് 3 മണിക്ക് തിരുനെല്ലൂർ എ.എം.എൽ.പി.സ്‌കൂളിൽ ചേരുന്നു.എല്ലാ ഗ്രാമസഭാംഗങ്ങളും കൃത്യസമയത്തു എത്തിച്ചേരണമെന്നു വാര്‍‌ഡ്‌ മെമ്പര്‍ ഷരീഫ്‌ ചിറയ്‌ക്കല്‍ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.