ഒരാള്‍ തനിച്ചാകുമ്പോള്‍ അയാള്‍ എന്താകുന്നുവോ അതായിരിക്കും ഒരു വ്യക്തിയുടെ സം‌സ്‌കാരം.ഇതാണ്‌ സംസ്‌കാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള പൊതു നിര്‍‌വചനം.ഇതിലും ഒരു പണ തൂക്കം കൂടുതലാണത്രെ വിശ്വാസിയുടെ സംസ്‌കാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിര്‍‌വചനം.ഒരാള്‍ രഹസ്യ സങ്കേതത്തിലാണെങ്കിലും പരസ്യ മൈതാനങ്ങളിലാണെങ്കിലും; നിരീക്ഷണ വിധേയനാണെന്ന ബോധത്തോടെയുള്ള അടക്ക അനക്കങ്ങളാണായിരിക്കും ഒരു വ്യക്തിയുടെ സംസ്‌കാരം.

School

ചാവക്കാട് താലൂക്കില്‍ മുല്ലശ്ശേരി പഞ്ചായത്തില്‍ പെട്ട തിരുനെല്ലൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രാഥമിക വിദ്യാലയമാണ് എ.എം.എല്‍.പി. സ്ക്കൂള്‍. അക്കാലത്തെ ധനാഢ്യനും പൌര മുഖ്യനുമായ എം.കെ.ഖാദര്‍ സാഹിബ് സ്വന്തം സ്ഥലം വിട്ടു കൊടുത്തു കൊണ്ട് 1941ല്‍ ഈ സ്ക്കൂള്‍ നിലവില്‍ വന്നു.ജാതി അടിസ്ഥാനത്തിലോ മതാടിസ്ഥാനത്തിലോ ശത്രുതയോ സ്പര്‍ദ്ധയോ അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല.ഓരോ വിഭാഗത്തിന്റെയും സംസ്കാരവും ആരാധനാചാരവും പരസ്പരം അംഗീകരിച്ചും ആദരിച്ചും നടന്ന കാലമായിരുന്നു അന്ന്.ഒരു പിന്നോക്ക പ്രദേശമായിരുന്ന തിരുനെല്ലൂര്‍ ഗ്രാമത്തിലെ ജനങ്ങളും വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും അധ്യാപകരും ഒരേ വീട്ടിലെ അംഗങ്ങളെപ്പോലെ വളരെ സൌഹൃദ പൂര്‍ണ്ണമായ അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു നില നിര്‍ത്തിയിരുന്നത്.ഇന്നും ആ രീതിക്ക് മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല.