ഒരാള്‍ തനിച്ചാകുമ്പോള്‍ അയാള്‍ എന്താകുന്നുവോ അതായിരിക്കും ഒരു വ്യക്തിയുടെ സം‌സ്‌കാരം.ഇതാണ്‌ സംസ്‌കാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള പൊതു നിര്‍‌വചനം.ഇതിലും ഒരു പണ തൂക്കം കൂടുതലാണത്രെ വിശ്വാസിയുടെ സംസ്‌കാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിര്‍‌വചനം.ഒരാള്‍ രഹസ്യ സങ്കേതത്തിലാണെങ്കിലും പരസ്യ മൈതാനങ്ങളിലാണെങ്കിലും; നിരീക്ഷണ വിധേയനാണെന്ന ബോധത്തോടെയുള്ള അടക്ക അനക്കങ്ങളാണായിരിക്കും ഒരു വ്യക്തിയുടെ സംസ്‌കാരം.

DubaiUAE THIRUENLLUR  ASSOCIATION
1
HUSSAIN KATTIL
 971501501969
2
SHARAFUDHEEN

3
AFZAL IBRAHEEM

4
ABDUL SALAM MONU

5
SALAM ABOO

6
HANEEF ABOO

7
SHAMSUDHEEN THEKKEYIL

8
SHAMEER M.UNNI

9
HASHIM SIDHEEK

10
NASER KUNJALI MUSLIYAR

11
SHIHAB PAREED

12
THARIS M.UNNIDubai, the second largest of the seven emirates, is ruled by the Al Maktoum family. It occupies an area of approximately 3,900 kilometres, which includes a small enclave called Hatta, situated close to Oman, amongst the Hajar Mountains. Dubai, the capital city, is located along the creek, a natural harbour, which traditionally provided the basis of the trading industry. Pearling and fishing were the main sources of income for the people of Dubai. Under the wise leadership of its rulers, Dubai's focus on trade and industry transformed it into the leading trading port along the southern Gulf. His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum is the current ruler of Dubai.