ഒരാള്‍ തനിച്ചാകുമ്പോള്‍ അയാള്‍ എന്താകുന്നുവോ അതായിരിക്കും ഒരു വ്യക്തിയുടെ സം‌സ്‌കാരം.ഇതാണ്‌ സംസ്‌കാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള പൊതു നിര്‍‌വചനം.ഒരാള്‍ രഹസ്യ സങ്കേതത്തിലാണെങ്കിലും പരസ്യ മൈതാനങ്ങളിലാണെങ്കിലും; നിരീക്ഷണ വിധേയനാണെന്ന ബോധത്തോടെയുള്ള അടക്ക അനക്കങ്ങള്‍;എന്നതത്രെ വിശ്വാസിയുടെ സം‌സ്‌കാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിര്‍‌വചനം.

Thirunellur Executive


Mahallu Thirunellur Executive
Aboo Kattil
President
Abdul Jaleel A.A

Abdul Kabeer R.V

Abdul Nasser V.M

Abdul Wahid Darimi

Anas Haneefa

Ashraf V.A

Ebrahimkutty N.V

Fiasal Abdul Karim

Haji Hussain K.V

Haji Kunjumon R.V

Haji Mohammedali N.K

Hameed R.K

Hamzakkutty Padinjarayil

Jaffer Ummer

Jamal Baputty

Kader R.V

Kadermon V.M

Kunju Bavoo Mookale

Mohammedmon K.V

Musthafa M.A

Nawshad Ahmed

Nawshad Ebrahim

Nawshad R.I

Shamsad Ummer

Shamsudhin P.M

Thajudhin N.V

Zainudhin Khuraishi

Zubair P.M