ഒരാള്‍ തനിച്ചാകുമ്പോള്‍ അയാള്‍ എന്താകുന്നുവോ അതായിരിക്കും ഒരു വ്യക്തിയുടെ സം‌സ്‌കാരം.ഇതാണ്‌ സംസ്‌കാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള പൊതു നിര്‍‌വചനം.ഇതിലും ഒരു പണ തൂക്കം കൂടുതലാണത്രെ വിശ്വാസിയുടെ സംസ്‌കാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിര്‍‌വചനം.ഒരാള്‍ രഹസ്യ സങ്കേതത്തിലാണെങ്കിലും പരസ്യ മൈതാനങ്ങളിലാണെങ്കിലും; നിരീക്ഷണ വിധേയനാണെന്ന ബോധത്തോടെയുള്ള അടക്ക അനക്കങ്ങളാണായിരിക്കും ഒരു വ്യക്തിയുടെ സംസ്‌കാരം.

Saturday, 25 March 2017

ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ്

മുല്ലശ്ശേരി:മുല്ലശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ ഒന്നാം വാർഡിലെ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് കാർഡ് പുതുക്കൽ  27.3.2017 തിങ്കളാഴ്ച സം‌ഘടിപ്പിക്കുന്നു. കാലത്ത്‌ 10 മണി മുതൽ തുടങ്ങുന്ന പഞ്ചായത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ സേവന പരിപാടി മുല്ലശ്ശേരി പാടൂർ റോഡിലുള്ള പഴയ പഞ്ചായത്തു ഓഫീസില്‍ നടക്കും.ഈ പദ്ധതിയുടെ ഗുണ ഭോക്താക്കള്‍ കഴിഞ്ഞ തവണ പുതുക്കിയ കാർഡും 30 രൂപയും റേഷൻ കാർഡിന്റെ കോപ്പിയും കൂടെ കരുതണം. ഒരു കാർഡിൽ ഒരു വീട്ടിലെ 5 പേർക്ക് ചേരാവുന്നതാണ്.മുല്ലശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പര്‍ ഷരിഫ്‌ ചിറക്കല്‍ അറിയിച്ചു.വാര്‍‌ഡ്‌ മെമ്പര്‍ ഷരീഫ്‌ ചിറക്കലിനെ ബന്ധപ്പെടാവുന്ന നമ്പര്‍ +91 9526133467.